Kognitiv beteendeterapi

Vi arbetar främst med det som är aktuellt här och nu

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är evidensbaserad. KBT är inte en enda sorts terapi, utan ett stort antal metoder som har utarbetats efter anpassning till de behov som en individ eller en patientgrupp kan ha. Problemen anses ofta bero på hur man tänker och beter sig och genom insikt, kunskap och träning kan dessa tankar och beteenden förändras och bytas ut.

Terapiformen är mer inriktad på nutid än på det förflutna och tonvikten ligger på samspelet mellan individ och omgivningen.

Under de första en till tre sessionerna gör terapeut och patient en analys av problemet och försöker reda ut vad som vidmakthåller problemet. Först därefter påbörjas behandling. Behandlingstiden kan variera utifrån behov och problem samt vad som är praktiskt möjligt.

Under samtalsterapin är både patient och terapeut aktivt engagerade och terapeuten ställer sokratiska frågor som leder till eftertanke.

Hemuppgifter ingår som en del av behandlingen.


AB FORSBERG KBT-KONSULT
Kristin Forsberg

Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala

Ring 0708-181711
.(JavaScript must be enabled to view this email address) / Behandling av personuppgifter

MEDLEM I BETEENDETERAPEUTISKA FÖRENINGEN